لبخند

سلام

گفتن میام دیدی اومدم

اینو یکی از دوستام گفتم منم مینوستم تا شما هم با دل این دوستم اشنا بشبد

بر خاک بخواب نازنین ,تختی نیست           اوارشدن حکایت سختی نیست

از پاکی اشکهای خود فهمیدم                  لبخند همیشه رازخوشبختی نیست

-----------------------------------------------------------------------------------

نمیدونم چرا دیگه حس نوشتن کم شده از برای من برای همه اینایی که تا چند مدت پیش صبح زود میومدم ببینم تو دل دوستا چی میگذره ولی حیف

ولی خوشحالم و مطمئنم که زودی حس همه برمیگرده بیاید تا دوباره دور هم باشیم

شادباشید وامیدوار

/ 1 نظر / 21 بازدید
اسماعیل(از سنگ تا الماس)

آیین تقوا ما نیز دانیم....... لیکن چه چاره...با بخت گمراه..... همه منتظریم.......منتظر اون اتفاق تاریخی.....روز بزرگ آزادی...