روستن از نو

نوبهار است بر ان کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز حال همه غافل باشی

چنگ در پرده همین میدهدت پند پند انگه کندد سود که عاقل باشی

همگی سلام

خوش باشد مدتی نیومدم ببینم چی میشه دیدم چیزی نشد پس دوباره اومدم با اینکه میدونم بازم هیچ چیزی نمشه

یک جمله شنیدم جالب بود بگم و برم سعی میکنم زود بیام

میگم نمیدونم با سال جدید یک سال از عمرم کم شده یا یک سال زیاد شده

 

چطوری نو شده وقتی یک سال

کهنه شدم ویک سال زمینم پیر و روزگارم پیرتر

/ 3 نظر / 7 بازدید
پرنیا

ممنون...خیلی وقت بود منتظرتون بودم... امیدوارم موفق باشین...[گل]

لیلا انهاری

سلام خواندمتان خیلی زیبا ودلنشین بود ممنون[گل] مانا باشی[گل]

مهدی

شجاعت یعنی اینکه بترسی ولی یه قدم به جلو برداری گفتم خدایا از همه دلگیرم گفت حتی از من؟ گفتم خدایا دلم را ربوده اند گفت بیشتر از من؟ گفتم تنهایم گذاشتند تنها ماندم گفت تنها تر از من؟ گفتم خدایا تو چقدر دوری؟ گفت تو یا من؟ گفتم خدایا عاشقم گفت عاشق تر ازمن؟ گفتم خدایا چرا انقدر میگویی من؟ گفت چون من توام و تو از من[چشمک]